El Cau de l'Avia

Presenta: l’Avia

Horari:  Dilluns de 21 a 23

Imaginem-nos un lloc a on té cabuda tota mena de persones, amb els seus propis gustos, les seves pròpies idees i de qualsevol edat. L’àvia per tal de fer contents a tots ells parla del que l’hi sembla. Aconsellar a tots com si fossin nens, explicar contes, ajudar a comprendre les coses del món i ficar qualsevol música és la seva especialitat.